Brabrand Rostadion

Skjolds medlemmer har mulighed for at bruge faciliteterne på Brabrand Rostadion.

For at få adgang til Rostadion skal man være friroet, og være sikker på at kunne klare sig hvis man vælter i søen eller åen.

En nøglebrik koster 150 kr. + en årlig afgift på 100 kr. til dækning af rengøring. To gange årligt – typisk april og oktober – bliver man indkaldt til arbejdsdag sammen med alle andre, der har nøgle til Rostadion.

For at få en nøglebrik skal man skrive til Morten Krogh Nielsen på morten@havrebakken.dk.

På Rostadion ligger en række både som tilhører ÅKS. Disse både ligger samlet, og er mærket med grønt i bageste ende af kajakken. Kajakkerne har forskellige sværhedsgrader. Der ligger også private kajakker på Rostadion, og man skal ro min. 500 km årligt for at komme i betragtning til en plads. Kajakpladserne administreres af ÅKS.

Corona-retningslinjer december 2020:

ROSTADION ER LUKKET
OPHOLD I HUSET ER IKKE TILLADT

(men læs det med småt)

1. Der er ÅBENT for gennemgang til bådhallen.

2. Det er IKKE TILLADT at benytte køkken, mødelokaler, omklædning, bad, ergometerrum og træningsrum.

3. Det er TILLADT at benytte toilettet på gangen, IKKE i omklædningen.

4. Der vil være håndsprit ved indgang til huset (hoveddør), indgang fra bådhal, så det er muligt at spritte af og holde en hygiejne for at mindske smitte af COVID 19.

5. ØVRIG RENGØRING / AFSPRITNING af udendørs træningsudstyr (både, årer, pagajer) sørger de enkelte foreninger, samvirker selv for at etablere med mindre andet kan aftales hensigtsmæssigt.

ALT OVENSTÅENDE gælder kun for bygningen og er gældende fra onsdag d. 9. december 2020 og frem til og med søndag d. 3. januar 2021.

For brugere, som vil udøve deres udendørs sport ved rostadion vil det være foreningernes retningslinjer, der skal følges.


Morten Krogh Nielsen
Formand og Nøglemester
Brugerudvalget Århus Rostadion