Skjold åbner for roning – Opdatering 24/4

Se ændringer nedenfor – særligt om rengøring, som fremover skal være med vand og sæbe. Derudover er det nu muligt at ro i mindre grupper.

Det er nu muligt at ro i/fra Skjold igen. Ikke kun individuel roning, men også som klubaktivitet, hvis vi følger myndigheder krav om afstand, hygiejne mm.

Klubhuset skal dog forblive lukket, så ingen adgang til toilet, omklædning mm.

Om roning:

● Det er OK med individuel roning i K1. Ingen roning i K2.

● Man skal ro i mindre grupper, hvor der er min. 2 meters afstand både på land og på vandet. Vi opfordre til, at man ror mest muligt med de sammen få personer.

● Start og slut din tur på Rokort hjemmefra. Der ikke er adgang til klubbens pc. Du finder link til rokort under “Medlemslinks” på hjemmesiden, når du er logget ind. Når du er inde på linket, virker rokort helt som på pc’en i klubben.

● Tag gerne ud at ro på ‘skæve tidspunkter’, så alle ikke kommer samtidigt.

 Om klubhuset:

● Klubhuset er lukket, der er således ingen adgang til omklædningsrum, baderum, toiletter, opholdsrum og køkken.

● Myndigheders krav om forsamling af og afstand imellem folk skal overholdes. Aktuelt max 10 personer samlet. Vent på afstand indtil der er plads. 

● Ved klubben kan du alene hente og aflevere kajakker og pagajer i båderummet. Altså ikke anden aktivitet.

● Der er ingen mulighed for toiletbesøg, omklædning og badning i klubben. Klæd  derfor om derhjemme eller i gården både før og efter roturen.

● Medbring så lidt, at du kan medbringe dine ting i en vandtæt pose i kajakken. Hvis du er i bil opbevar dine ting der, imens du ror. Alternativt kan en lukket taske med tøj/sko placeres på kajakkens plads.

 Forholdsregler i forbindelse med kajakture:

● Betragt klubben som et område med potentiel smitterisiko (svarende til en butik), og betragt dig selv som potentiel smittebære.

● Afsprit derfor dine hænder ved ankomst til Skjold – både før og efter rotur, og når du går hjem.

● Vask/afsprit pagaj, cockpitkarm, agterluge, sæde, dørhåndtag, mv før og efter brug. Husk også aftørring af håndtag til bådehus samt vandslange/-hane. 

  • Vaske: Sprit/vask dine hænder grundigt. Vask grundigt pagaj og kajak (vær særlig opmærksom omkring cockpitkarm, sæde og agterluge) med sæbevand (spand, sæbe og børster står ved vandslangen). Skyl efter med vand. Læg båden på plads. Tøm spand for sæbevand og skyl den. Skyl spand og børste.
  • Afspritning (hvis der ikke er sæbe): Som ved vask. Afspritning skal foregå på tørre overflader.

● Hvis du har din egen svømmevest, så brug kun den, og tag den med hjem mellem ro-turene, – efterlad den ikke i klubben. Hvis du bruger klubvest, så vælg en vest der passer dig første gang du er ude at ro. Tag denne vest med hjem som ‘lånevest’, og brug herefter samme vest på efterfølgende roture. På den måde undgår vi at skulle spritte vestene af.

● Hvis du skal låne en pagaj, så stil den efterfølgende for enden af det bådhus hvor din foretrukne båd er. Med lidt held står den der næste gang. Husk at sprit af før og efter brug. Du må også gerne tage pagajen med hjem, i så tilfælde bedes du sende en mail til kontakt@kajakklubben-skjold.dk med navn og længde på pagaj. Hvis det viser sig at vi ikke har nok pagajer til alle må vi inddrage igen.

● Hvis du skal låne en våddragt. Så sende en mail til kontakt@kajakklubben-skjold.dk med navn og størrelsen på dragt. Hvis det viser sig at vi ikke har nok våddragter til alle må vi inddrage igen.

Om Brabrand Rostadion og kajakhotellet ved Åbrinken:

● Brabrand Rostadion  er nu også åbnet op, med nogenlunde samme regler og anvisninger. Hold dig orienteret om deres retningslinjer, hvis du ror der.

● Kajakhoteller er så vidt vides ikke åbnet, da der er udfordringer ift. mulighederne for rengøring.

Bliv hjemme hvis du er det mindste syg og kom først igen tidligst 48 timer efter du er rask.

Husk at det stadig er vinterroning frem til 1. maj

God tur på vandet til alle! Pas på jer selv og hinanden!

Skriv et svar