Nyt nummersystem til bådpladser

Vi har indført et nyt system til at holde styr på hvilke både der ligger hvor.
Hver båd har stadig det samme bådnummer som før, fx 38, og står i rokort lige som det plejer – men har derudover tildelt en bådplads bestående af et bogstav og to tal, fx C11.

Hvordan finder jeg den båd jeg skal ro i?

På opslagstavlen ved rokort-pc’en er der en liste hvor alle både står efter bådnummer.
Ud for båden står, hvilken plads den ligger på. Det kunne fx være båd nr 38, der ligger plads C11.

På hver af portene til bådskuret hænger der nu et bogstav; for at finde C11 skal man åbne porten der er markeret med “C”.
På hver bådhylde hænger der nu i stedet for bådnummeret (“38”) et lille skilt med bådpladsen, altså “C11”.

Som en ekstra hjælp kommer der på ydervæggen ved hver bådplads et skilt med nummeret på den båd, der har plads dér – så skal man ikke ind til listen og tjekke, hvis man skal lægge en båd på plads.

Hvorfor?

Vi har “altid” haft båd nr 1 liggende nederst i den første port, båd nr over den, osv.
Man har også kunnet regne med, at jo højere bådnr, jo smallere båd.

Efterhånden som vi har købt nye både, skaffet plads til toere, osv. er vi begyndt at bryde med det system; vi har nye, stabile både med numre der er højere end man skulle tro, og vi er begyndt at placere både på de mest lettilgængelige pladser ud fra hvem er har brug for at kunne få dem ud.

Det har betydet, at man nogen gange har skulle en del porte igennem for at finde visse både.
Vi tror det nye system løser disse problemer og gør det lettere fremover at administrere bådparken.

Er det helt færdigt?

Systemet er som sådan færdigt, men vi kommer i løbet af de næste par måneder til at lave mere permanente, flottere skilte til portene, til markering af bådnummer ud for bådpladser, og måske forbedre hvordan man finder en båds plads ud fra bådnummeret. Hvis du har forbedringsforslag, så henvend dig til Jonas eller Jakob

Skriv et svar